تاسیس تا ورود به تالار بورس

شرکت زامیاد (سهامی عام) در تاریخ 16 / 02 / 1342 تحت شماره 8682 در ادراه ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسیده و به موجب پروانه تاسیس 2374 مورخ 31 / 04 / 1342 مجوز ایجاد کارخانه به شرکت داده شده است و به موجب پروانه بهرهبرداری شماره 352968 مورخ 12 / 11 / 1345 وزارت صنایع و معادن از تاریخ 15 / 02 / 1345 اجازه بهره برداری از کارخانه خودروسازی واقع در استان تهران اعطاء گردیده است.
شرکت زامیاد (سهامی عام) در تاریخ 16 / 04 / 1358 مشمول بند الف) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته شد و از تاریخ 18 / 09 / 1360 هیئت مدیره منتخب سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اداره امور شرکت را به عهده گرفت و در تاریخ 28 / 02 / 1365 به موجب مصوبه هیئت وزیران صددرصد مالکیت آن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به وکالت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل گردیده است و همچنین براساس تقاضای صاحبان سهام در مورخ 16 / 12 / 1377 با پذیرش شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران موافقت به عمل آمده و متعاقب آن در مورخ 18 / 01 / 1378 بیش از 99 درصد سهام شرکت توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عرضه گردید. در حال حاضر شرکت زامیاد جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سایپا (سهامی عام)است. .



موضوع فعالیت

فعالیت اصلی شرکت به موجب اساسنامه عبارت است از طراحی، ساخت، نصب(مونتاژ)، واردات، صادرات، خرید، فروش انواع خودروهای بنزینی، دیزلی و گازسوز شامل انواع کامیونهای سنگین و سبک، وانت، تراکتور و سایر ماشینهای کشاورزی، صنعتی و خودروهای سواری و کلیه قوای محرکه خودروهای بنزینی، دیزلی و گازسوز از جمله موتور، گیربکس، کمک دنده، اکسلها، میل گاردان و همچنین طراحی، ساخت، واردات، صادرات، خرید و فروش انواع لوازم یدکی و قطعات یدکی و قطعات یدکی خودروهای مزبور و ایجاد یا تأسیس تعمیرگاه‌ها، نمایندگی‌های تجاری، خدماتی، مالی و به‌طور خلاصه هر نوع فعالیت صنعتی، بازرگانی، خدماتی و مالی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به موضوع شرکت مربوط باشد از جمله خرید و فروش اوراق بهادار و سهام شرکتهای مختلف.


ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران


  گزارش فعاليت‌هاي شركت زامياد منتهي به 1399/12/30

  گزارش تفسيري مديريت شركت زامياد براي سال مالي منتهي به 1399/12/30

   صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت زامياد براي سال مالي منتهي به 1399/12/30