كاميون

کشنده STRALIS


كاميون کشنده STRALIS AS440 S 48 T

نوع موتور : Cursor 13 - F 3 BEE 681 E*B
تعداد سيلندر : 6سیلندر خطی
حجم موتور : 12880 سی سی
استاندارد آلايندگي : Euro III
نوع سوخت : ديزل

+
كاميون کشنده STRALIS AT440 S 43 T / P-RR

نوع موتور : Z24I انژکتوری با تزریق سوخت گاز و بنزین به روش چند نقطه ای و زمانبندی پاشش سوخت در حالت های بنزین و گاز
تعداد سيلندر : 6 سیلندر خطی
حجم موتور : 10.308Lit
استاندارد آلايندگي : Euro III
نوع سوخت : ديزل

+