وانت زامیاد

لوكس (شوكا) LX


وانت زامیاد لوكس (شوكا) LX تك كابين

نوع موتور : Z24I انژکتوری با تزریق سوخت گاز و بنزین به روش چند نقطه ای و زمانبندی پاشش سوخت در حالت های بنزین و گاز
استاندارد آلايندگي : Euro II
تعداد سيلندر : ۴ سیلندر خطی
حجم موتور : ۲۴۰۰ سی سی
نوع سوخت : بنزین و گاز طبیعی فشرده (CNG)

+
وانت زامیاد لوكس (شوكا) LX دو كابين

نوع موتور : Z24I انژکتوری با تزریق سوخت گاز و بنزین به روش چند نقطه ای و زمانبندی پاشش سوخت در حالت های بنزین و گاز
استاندارد آلايندگي : Euro II
تعداد سيلندر : ۴ سیلندر خطی
حجم موتور : ۲۴۰۰ سی سی
نوع سوخت : بنزین و گاز طبیعی فشرده (CNG)

+
وانت زامیاد لوكس (شوكا) LX كوهنورد

نوع موتور : Z24I انژکتوری با تزریق سوخت گاز و بنزین به روش چند نقطه ای و زمانبندی پاشش سوخت در حالت های بنزین و گاز
استاندارد آلايندگي : Euro II
تعداد سيلندر : ۴ سیلندر خطی
حجم موتور : ۲۴۰۰ سی سی
نوع سوخت : بنزین و گاز طبیعی فشرده (CNG)

+